Wieczór patriotyczny

Nie zdążyliśmy w Domu Zasłużonego Kombatanta uczcić śpiewem Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Ale wisiały flagi zatknięte na balkonach i przy głównym wejściu do budynku. Uczestniczyliśmy również w wieczorze poetycko-muzycznym pt.: „Drogi do wolności” zorganizowanym przez uczniów zespołu szkół ogólnokształcących  im. Płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego, naszych najbliższych sąsiadów na ulicy Seniorów Lotnictwa.  Ten wieczór i spotkanie z mądrą, zaangażowaną młodzieżą, która ceni wartości, wie co to jest patriotyzm, nie wstydzi się śpiewać patriotycznych pieśni, recytować wierszy, mówić o Bogu, był dla nas dużym przeżyciem i dostarczył nam wiele wzruszeń.

22 listopada w Domu Zasłużonego Kombatanta, razem z chórem Kanon, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Chór śpiewał kilka zwrotek, a do refrenu włączaliśmy się wszyscy. Mieliśmy śpiewniki chociaż Kombatanci dobrze znali słowa pieśni. Po oficjalnym występie chóru, rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Wyśpiewaliśmy prawie wszystkie pieśni ze śpiewnika. To był niezapomniany wieczór. Z chórem Kanon jesteśmy związani od lat i wierzymy, że tradycja wspólnego śpiewania będzie podtrzymywana.

Wieczór chór rozpoczął pieśnią Gaude Mater Polonia, potem przewijały się pieśni: Pierwsza brygada, O mój rozmarynie, Rozkwitały pąki białych róż, Przybyli ułani pod okienko, Czerwone maki na Monte Cassino ………..te melodie i słowa ciągle dźwięczą nam w uszach……

Elżbieta Kuta