Kontakt

Stowarzyszenie – Obrońcy Ogrodu im. Polskich Kombatantów
ul. Seniorów Lotnictwa 10/19, 31-450 Kraków
Numer Ewidencyjny: 354
NIP: 9452163515,
REGON: 121842700
Przedstawiciel Stowarzyszenia – Andrzej Komorowski