Program edukacyjny dla szkoły 114 w Krakowie na rok 2014 „Drzewo mój przyjaciel”

Program edukacyjny dla szkoły 114 w Krakowie na rok 2014 „Drzewo mój przyjaciel”

Spotkanie I Data: 16.10.2014 Miejsce: Instytut Zoologii UJ, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki UJ, pracownia kultur in vitro, laboratorium analiz molekularnych,  uczestnictwo w ćwiczeniach z biologii roślin Cel: drzewa nie tylko można obserwować i podziwiać ich piękno w naturze, ale też można analizować budowę ich tkanek pod mikroskopem, namnażać ich komórki w warunkach kultur in vitro, badać ich zróżnicowanie genetyczne analizując DNA . Spotkanie II Data:  17.10.2014 Miejsce: Ogród im. Polskich Kombatantów  w Krakowie przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10.   Pod patronatem Stowarzyszenia „Obrońcy Ogrodu im. Polskich Kombatantów”…