Żegnamy Panią Zofię Śniegowską

Walczyła o Polskę
Walczyła o ogród
Była dzielna, pogodna, życzliwa dla sąsiadów,
cierpliwa w znoszeniu trudów choroby, niedołężności, starości.
Zmarła 24 maja 2019 roku w wieku 93 lat
Żegnamy Panią Zofię Śniegowską
Zofia Śniegowska jako młoda dziewczyna, mając zaledwie 16 lat, w 1942 roku złożyła przysięgę konspiracyjną. Była organizatorem sekcji Sanitarnej, działała jako sanitariuszka. W jej domu przechowywane były środki opatrunkowe i lekarstwa. Pracowała też w wywiadzie w oddziale Grupy Partyzanckiej B.CH. Juhas. Miała pseudonim Regina. W grudniu 1944 roku została aresztowana w Nowym Sączu i przewieziona do Krakowa do więzienia na Montelupich. W trakcie strasznych przesłuchań nikogo nie wydała. Po wojnie ukończyła w Krakowie studia i w 1951 roku wyszła za mąż za Zbigniewa Jana Śniegowskiego. Mgr Zofia Śniegowska była wice-dyrektorem szkoły podstawowej nr 114 w Krakowie na ulicy Ułanów w latach: 1976 – 1981. W 2018 r., w czasie 73. „Festiwalu Ogrodów”, spotkała się z uczniami tej szkoły w Domu Zasłużonego Kombatanta.
Nadano Jej stopień porucznika, tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (2001)
Jeszcze kilka dni temu widzieliśmy ją w ogrodzie. Lubiła spacery po ogrodzie od wiosny do później jesieni, spotkania, rozmowy
Zdążyła powitać wiosnę, poczuć zapach bzów, słuchać śpiewu ptaków.
Jeszcze wczoraj była wśród nas…………
W naszej pamięci i modlitwach pozostanie na zawsze.
Mieszkańcy
i Stowarzyszenie Obrońcy Ogrodu Im. Polskich Kombatantów