Zasłużona Kombatantka w ogrodzie im Polskich Kombatantów

We środę 19 lipca odwiedziła nasz ogród Pani Kamilla Janowicz-Sycz, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet i dzieci Ravensbrück. Wiecej informacji:  www.rodzinaravensbruck.pl