Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Z przyczyn losowych spotkanie jest odwołane. O nowym terminie poinformujemy.

zapraszamy na kolejne spotkanie kameralne ze sztuką w klubie DZK w najbliższy piątek 14 czerwca o godz. 18:00. Wykład wyglósi Pani Doroa Kunz o Stanisławie Wyspiańskim.

Wykład/spotkanie będzie trwało ok. 1 godz. 15 min. Wykład będzie wprowadzeniem do wystawy, na Wawelu „WAWEL WYSPIAŃSKIEGO”.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy: kuta_elzbieta@o2.pl lub telefonicznie 600063366

Spotkanie będzie przypomnieniem o twórczości i życiu Wyspiańskiego przed wystawą na Wawelu „WAWEL WYSPIAŃSKIEGO”.

Wystawa poświęcona jest motywom wawelskim w twórczości Wyspiańskiego. Jest to wystawa jubileuszowa, gdyż w 1904 roku artysta wydaje dramat Akropolis, którego akcja toczy się w Katedrze Wawelskiej. Wyspiański, którego twórczość pełna jest wątków narodowych, gdzie Kraków i Wawel są sercem wyzwolonej ojczyzny, tworzy w tym samym roku wraz architektem Władysławem Ekielskim koncepcję zabudowy wzgórza – wielki projekt Akropolis.

Oto opis wystawy ze strony internetowej Wawelu:

„Wystawa podzielona jest na trzy bloki tematyczne: pierwszy prezentuje motywy wawelskie obecne w dziełach plastycznych Wyspiańskiego (zamek), drugi – w jego utworach literackich (budynek nr 9), trzeci zaś (budynek nr 7) ukazuje oddziaływanie artysty, bezpośrednie i pośrednie, na innych twórców. Ideowym centrum wystawy są dwie części: omawiająca projekt Akropolis i druga, poświęcona dramatowi o tym samym tytule. Ważnym dopełnieniem pierwszej jest brama wzniesiona specjalnie na wystawę (w pobliżu budynku nr 5), nawiązująca formą do tej, o której pisał w komentarzu do projektu Władysław Ekielski.”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Elżbieta Kuta