Uczniowie wrócili do ogrodu

Jeszcze wiatr nie rozwiał liści w naszym ogrodzie po ostatnich porządkach uczniów z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie, a listopadowe słońce „przyciągnęło” znowu młodzież z tej szkoły do ogrodu. Byli weseli, rozpierzchli się po ogrodzie. Jedni dalej grabili liście, inni wkopywali cebulki tulipanów i żonkili, zawieszali na gałęziach drzew „dzwony” ziarenek dla ptactwa, oglądali budki lęgowe dla mniejszych i większych ptaków. Razem z nauczycielami posadzili 40 cebulek tulipanów i 40 cebulek żonkili. Każde miejsce sadzenia zaznaczone zostało patyczkiem. Na wiosnę, kiedy rozkwitną,  będzie piękny kolorowy zakątek. Nie zapomnieli też o Adrienie i Gabrielu, chłopcach z Paryża, którzy z nimi grabili liście w czasie poprzednich prac porządkowych w ogrodzie. Dla obu chłopców jeden uczeń posadził, w ich ogródku, tulipany i żonkile. Jeszcze został czas na spotkanie w świetlicy, na krótkie rozmowy i poczęstunek.

Mamy nadzieję, że uczniowie przyjęli nasze zaproszenie na wieczór pieśni patriotycznych z Chórem Kanon, który ma się odbyć pod koniec listopada. O terminie z przyjemnością poinformujemy szkołę. Zapraszamy.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Kuta