Nasze budki lęgowe z małymi otworkami zasiedliły sikorki modraszki

Dwie budki lęgowe z małymi otworkami zasiedliły sikorki modraszki (Cyanistes caeruleus). Można było obserwować jak rodzice (pary są monogamiczne), maleńkie ptaszki, latały bez przerwy, na przemian, samiec i samiczka do budki, aby przynieść pisklętom pożywienie, którym były owady i ich larwy. Udało się uchwycić moment kiedy samiczka lub samiec niosą w dzióbku zieloną gąsienicę do dziupli w akacji (dziupla prawdopodobnie „wykuta” przez dzięcioła).

Zwykle samiczka składa w budce 6-12 jajeczek (długość 14-18 mm) i wysiaduje przez ok. 12-16 dni, pisklęta opuszczają budkę lęgową po 16-22 dniach. Samiczki modraszek są bardzo opiekuńczymi matkami i dbają o swoje pisklęta i przynoszą im pokarm tydzień, a nawet dwa tygodnie po wyjściu z gniazda.

Jest 27 maja i już w dziupli w akacji i w jednej z budek nie widać ruchu. Czyżby pisklęta już odleciały? Modraszki mają dwa lęgi w roku więc jest nadzieja, że jeszcze raz wybiorą nasze budki na składanie jaj.

Gatunki sikor występujące na terenie Polski:

Zawiesiliśmy w maju jeszcze 3 budki, dwie z większymi otworami wejściowymi, dla większych ptaków i jedną dla małych ptaszków, z małym otworkiem. Wszystkie budki wykonał dla nas Pan Ryszard Rybczyk. Za poświęcony czas i pracę serdecznie dziękujemy.

Tekst Elżbieta Kuta; zdjęcia Justyna Żabicka i z archiwum autorki

ilustracja gatunków: facebook