Festiwal „Święto Ogrodów” – spotkanie w Ogrodzie im. Polskich Kombatantów w Krakowie w 2018 roku

Festiwal „Święto Ogrodów” – spotkanie w Ogrodzie im. Polskich Kombatantów w Krakowie w 2018 roku

13 czerwca 2018 roku odbyło się coroczne spotkanie z uczniami ze szkoły podstawowej 114 im. Arkadego Fiedlera w Domu Zasłużonego Kombatanta w Krakowie przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10. Tematyką spotkań jest przyroda, udział w spotkaniach biorą pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin. Program cyklicznych spotkań obejmuje, krótki wykład pracowników UJ, prezentacje uczniów, spacer po otaczającym dom ogrodzie, w którym rosną drzewa adoptowane przez uczniów, znajduje się „hałda” rekultywowana przez uczniów, a w holu budynku ściany zawieszone są obrazkami i zdjęciami uczniów przedstawiającymi rośliny z ogrodu, a także…