Wycieczka edukacyjna po ogrodzie cz.2.

Rośnie w naszym ogrodzie piękne drzewo, tulipanowiec (Liriodendron tulipifera), które zostało zasadzone ok. 40 lat temu przez Kombatanta, który zamieszkał w tym domu w 1980 r. Drzewo na naszych oczach rosło, najpierw sięgało do parteru domu, z roku na rok było coraz wyższe, rozgałęziało się. Dzisiaj już sięga ponad dach. Po latach zaczęło rozwijać kwiaty, które swoim kształtem przypominają kwiat tulipana, mają kolor zielonkawy, płatki od dołu nabiegłe żółto-pomarańczowo. Słupki są ułożone skrętolegle, tworzą charakterystyczny stożek, pręciki otaczają słupki.  Liście kształtem przypominają lirę.

Rośnie w naszym ogrodzie wiele gatunków drzew i krzewów należących do roślin okrytozalążkowych (Angiospermae). Rośnie też wiele drzew i krzewów szpilkowych należących to roślin nagozalążkowych (Gymnospermae). Rośliny, zwierzęta, grzyby są sklasyfikowane w grupy tzw. jednostki systematyczne. Najwyższą w świecie roślin jednostką jest Królestwo, najniższą Rodzina.

 

Rośliny, zwierzęta, grzyby mają swoich przodków, są ze sobą spokrewnione.  Podobnie jak my tworzymy drzewa filogenetyczne, szukamy korzeni, krewnych. Podobnie tworzy się drzewa rodowe roślin i innych organizmów. Takie drzewa tworzy się na podstawie analizy różnych cech, które wykazać mają pokrewieństwa. Mogą to być cechy morfologiczne, embriologiczne, analizowano też białka. Najnowsza filogeneza tzw. filogeneza molekularna wykorzystuje geny, czyli tzw. markery jądrowego i chloroplastowego DNA.

Tulipanowiec jest spokrewniony z magnolią.

Tulipanowiec należy do ważnej grupy roślin, którą określa się jako podstawowe rośliny okrytozalążkowe (Basal Angiosperms), z których pochodzą inne grupy (gałęzie, klady) roślin.

Krótkiej opowieści o tulipanowcu można odsłuchać:  https://krakow.tvp.pl/48418422/tulipanowiec-caly-w-kwiatach

Tekst: Elżbieta Kuta

Zdjęcia tulipanowca: Justyna Żabicka