Wiosna 2017

Wiosna 2017

Jaskółka Jaskółeczka do nas wraca Z oddalonej drogi Śpiewem wita wioskę miłą Miłej chaty progi. Przez trzy morza, przez trzy góry Światem przeleciała Przecież drogie gniazdko swoje Od razu poznała. Jakże poznać go nie miała Nie trafić do niego Kiedy je tu serca nasze Całą zimę strzegą.         Maria Konopnicka

Spotkanie czterech pokoleń

Spotkanie czterech pokoleń

18 listopada odbyło się spotkanie przedszkolaków z grupy starszaków z przedszkola nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie z Kombatantami z Domu Zasłużonego Kombatanta w Krakowie. Dzieci wyraziły chęć zobaczenia prawdziwych kombatantów wojennych i wysłuchania ich dramatycznych losów.